Warunki handlowe

Zamówienie

Zawarcie umowa kupna przebiega na podstawie zamówienia dokonanego przez kupującego. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza on-line, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Umowa kupna zostaje zawarta na podstawie potwierdzenia zamówienia wiążącego (za wiążące uważa się potwierdzenie telefoniczne lub pisemne - pocztą elektroniczną). Poprzez potwierdzenie zamówienia kupującym, powstaje zobowiązanie między sprzedającym a kupującym. Zamówienie wysłane przez kupujące musi obejmować następujące dane:

  • imię i nazwisko kupującego, adres dostawy (lub adres fakturacyjny jeżeli jest inny), kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej
  • specyfikacja towaru i jego ilość

Za warunki zasadnicze uważa się przede wszystkim treść zamówienia (dokładna specyfikacja towaru i jego ilość). Niedokładne podanie powyżej podanych danych w zamówieniu może prowadzić do niezaakceptowania zamówienia albo wycofania zamówienia przez sprzedającego.

Wycofanie zamówienia

Wycofanie zamówienia przez kupującego Kupujący może w każdej chwili wycofać zamówienie bez podania przyczyny pod warunkiem, że nastąpi to przed jego potwierdzeniem. W razie wycofania potwierdzonego zamówienia, kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku takiego postępowania. Sprzedający będzie dochodził prawa do odszkodowania przede wszystkim w przypadku, gdy w związku z pozyskaniem towaru poniósł udokumentowane koszty, jak np. niepotrzebnego transportu itp. Wycofanie zamówienia może wynosić do 50% z całkowitej wartości ceny towaru.

Sprzedający może wycofać zamówienie z powodu niedokładnych danych podanych przez kupującego (obowiązkowe informacje o kupującym), w wypadku, że nie mógł skontaktować się z kupującym i nie mógł potwierzić wiążącego zamówienia. Zamówienie może być wycofane w wypadku, iż zamówiony towar nie jest już produkowany, nie jest dostarczany lub doszło do zmiany ceny towaru. Jeżeli kupujący uiścił pieniądze za dany towar na rachunek bankowy, sprzedający wróci pieniądze przelewem lub za pośrednictwem poczty do 15 dni kalendarzowych.

Odstąpienie od umowy kupna

Zgodnie z ustawą klient może odstąpić od umowy do 7 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli w tym terminie klient zdecyduje się na odstąpienie, powinien przestrzegać niżej wymienionych warunków. Odstąpienie od umowy kupna podlega także ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU Nr 22, poz. 271) w brzmieniu późniejszych przedpisów (datej tylko „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny“), pryczym niezbędne jest, żeby w podanym terminie był państwa list (mail) dotyczący odstąpienia od umowy kupna (zakupu zrealizowanego) dostarczony na nasz adres wraz z towarem. Klient powinien towar odesłać do nas na adres podany w sekcji kontakt, przestrzegając następujących warunków: 1. towar musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (lub zapakowany w taki sposób, aby podczas transportu nie uległ uszkodzeniu), 2. nieużywany, 3. nieuszkodzony, 4. do towaru należy załączyć kopię dowodu zakupu, 5. Towar proszę przesyłać przesyłką poleconą i ubezpieczoną, ponieważ nie odpowiadamy za jego ewentualne zagubienie w drodze do nas czy uszkodzenie (przesyłka polecona to nie to samo, co przesyłka za pobraniem) – koszty z tym związane powinien zapłacić klient. W razie nieprzestrzegania jednego z ww. warunków ma firma HUN-TER prawo do naliczenia kary w wysokości do 50% wartości towaru lub nie będzie uznawać odstąpienia od zamówienia i towar zostanie zwrócony klientowi, w wypadku, że uszkodzenie towaru uniemożliwia firmie HUN-TER sprzedać dany towar w sieci klienta. Prawo do odstąpienia od umowy kupna kupujący traci, jeżeli towar zakupił osobiście w miejscu sprzedaży naszej firmy. Pieniądze zwracamy przelewem na konto klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru i jego przekontrolowania. Koszty transportu nie zwracamy.

Odpowiedzialność za wady towaru i gwarancja

Kupujący zobowiązany jest obejrzeć towar bezpośrednio po jego odebraniu. W razie stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń opakowania produktu kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan towaru, a w razie jego uszkodzenia sporządzić w obecności przewoźnika notatkę na temat tych uszkodzeń. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu ponosi przewoźnik. Wszystkie towary są ubezpieczone. Na podstawie sporządzonej notatki klient po zamknięciu zdarzenia szkodowego z przewoźnikiem otrzyma stosowną obniżkę lub nowy produkt.Reklamacja mechanicznego uszkodzenia towaru, które nie było widoczne po po jego odebraniu jest konieczne zgłosić natychmiastowo w chwili stwierdzenia uszkodzenia, oznacza to, że towar jest konieczne obejrzeć zaraz po jego odebraniu.W wypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia albo niekompletnego zestawu towaru, konieczne jest najpóźniej do 2 dni od dostarczenia towaru skontaktować się z nami i poinformować nas o tym fakcie. Późniejsze reklamacje tego typu nie mogą być akceptowane. Przed pierwzszym użyciem kupujący zobowiązany jest zapożnać się z gwarancją, w tym z instrukcjami obsługi a następnie dane informacje dotyczące obsługi towaru ściśle przestrzegać!

Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru (lub jego części) powstałego wyniku jego użytkowania. Krótszej żywotności produktu nie uważa się zatem za wadę i nie może ona stanowić przedmiotu reklamacji.

Okres gwarancji trwa 2 lata, jeżeli nie jest ona przedłużona przez producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się od odebrania towaru przez kupującego.

W wypadku, że towar zostanie dostarczony przez kuriera czy innym nieosobistym sposobem, w liście gwaracji nie będzie podana data dostarczenia, ponieważ nie wiadomo, jeżeli kupujący odbierze towar. Jeżeli jest towar dostarczony bez uszkodzenia, po pierwszym użyciu towaru, kupujący jest powinien potwierdzić listę gwarancji do 10 dni (czyli przesłaniem listu gwarancji będzie potwierdzona przez nas gwarancja na dany towar a następnie lista gwarancji przesłana zprowrotem). Jeżeli kupujący nie ma potwierdzoną listę gwarancji, nie może później dokonać reklamacji towaru.

Podczas reklamacji, kupujący powinien jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko z tym związane, osobiście lub poprzez firmę zapewniającą usługi transportowe, pocztą na adres firmy HUN-TER (nie przesyłką za pobraniem).

Towar powinien być reklamowany w odpowiednim opakowaniu, żeby było zabronione uszkodzenie podczas kolizji czy spadnięcia. Firma HUN-TER, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu zwrotnego.

W pryzpadku nieuprawnionej reklamacji będzie kupujący (reklamujący) powinien uiścić koszty związane z reklamacją towaru a towar będzie przesłany na ryzyko kupującego i kosz z tym związany na jego adres. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa, firma HUN-TER zobowiązana jest wystawić kupującemu (reklamującemu) kredyt w wysokości aktualnej ceny nabycia towaru albo towar, który pełnowartościowo odpowiada reklamowanemu towaru. Po wypisaniu kredytu jest właścicielem reklamowanego towaru firma HUN-TER.

Prawo na gwarancję znika w następujących przypadkach:

  • uszkodzenie towaru podczas transportu (tego typu uszkodzenia konieczne jest rozwiązywać z firmą zapewniającą usługi transportowe)
  • niewłaściwa instalacja, używanie czy obsługa

Warunki specyficzne

Rozpakowaniem ochronnego opakowania towaru kupujący staje się właścicielem towaru. W tej chwili nie jest możliwe zwrócenie danego towaru, możliwa jest tylko reklamacja. Podczas odbierania towaru prosimy o dokładne obejrzenie towaru. Czy dany towar jest z godny z towarem, który był zamówiony.

Ochrona danych osobowych

Firma HUN-TER pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Wszystkie dane, które przekazują nam Państwo w chwili zamówienia, sa wykorzystywane tylko i wyłącznie do celow związanych z prawidłową realizacją zamowienia.. HUN-TER informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez HUN-TER w celach handlowych, marketingowych oraz poprawy jakości serwisu i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Wszystkie produkty – prysznice bidetowe, baterie mieszające, zawory i krany - zawsze są dostępne! Towar wysyłamy do klientów natychmiast po otrzymaniu zamówienia!