Felhasználási feltételek

Megrendelés

A vételi szerződés a vevő megrendelése alapján jön létre, amely történhet online, telefnono, vagy e-mailen keresztül. A vételi szerződés létrejötte az elkötelezett megrendelés visszaigazolása az adott megrendelésre. Elkötelezett visszaigazolás telefonon, esetleg e-mailen történik. A megrendelés visszaigazolása a vevő részéről egy elkötelezett jogi kapcsolat/szerződés alapját képezi az eladó és a vevő között. A vevő által elküldött megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

  • vezetéknevet, keresztnevet,szállítási címet, számlázási címet, ha az eltér a szállítási címtől, telefonos elérhetőséget és e-mail címet
  • a vásárlás tárgyát és annak mennyiségét

A fenti információk hiányos közlése oka lehet a megrendelés elutasításának az eladó részéről.

A megrendelés törlése

A megrendelőnek bármikor joga van megrendelésének törlésére annak elkötelezett megerősítése előtt. Abban az esetben, ha a megrendelés elkötelezetten megerősített, a vevő köteles megtéríteni az eladó kárát. A kárösszeg megállapítása függ a megrendelés bebiztosítására időtől és módtól. Az eladó részéről a megrendelés törlésének díja akár 50%-a lehet az áru teljes vételárának.

Az eladónak akkor van joga törölni a megrendelést, ha az információk hiányosak (lásd fentebb), ha nem tudott a vevővel kapcsolatot teremteni és elkötelezetten megerősítette a megrendelését. Az eladó hasonlóan törölheti a megrendelését, ha az adott termék gyártása megszűnt, szállítása nem lehetséges, vagy megváltozott az ára. Ha a vevő idő közben megtérítette a megrendelt termék árát, az eladó visszautalja azt a vevő számlájára, vagy postai utalvánnyal elküldi 15 naptári napon belül.

A vásárlási szerződéstől történő visszalépés

A vevő jogosult visszalépni a szerződéstől az ok megjelölése nélkül 14 munkanapon belül, az áru átvételét követően az alábbi általános üzleti feltételek mellett, amelyek összhangban vannak a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel, mindemellett szükséges, hogy az Ön levele (e-mailben) a szerződéstől való visszalépésről a meghatározott időn belül megtörténjen és a visszaküldött áruval együtt címünkre megérkezzen.

Az áru visszaküldésének a költségeit a vásárló viseli, aki az árut sértetlen állapotban köteles visszaküldeni, nem használt állapotban a társaság címére a visszaküldés szállítás alatti biztosításával(károsodás ellen).Nem utánvéttel abban az esetben, ha a csomagolás, csomagolóanyag bármilyen módon sérült (szakadt, összefirkált, átragasztott stb.) A HUN-TER cégnek joga van kiszámlázni a szerződésben lefektetett büntetést, amely akár az áru értékének 50%-a is lehet, esetleg az áru átvételét megtagadni, ha a sérülés lehetetlenné teszi a HUN-TER cégnek az áru eladását vevői körében. A szerződéssel való visszaélésre nincs joga a vevőnek, ha a vásárlás személyesen valósult meg a társaság székhelyén. Az áruért kifizetett pénz visszautasítása a vevő számlájára legkésőbb 14 munkanapon belül valósul meg, az áru fizikai visszajuttatása és átellenőrzése után. A szállítási költség nem kerül visszajuttatásra.

Felelősségvállalás az áru hibáiért és jótállás

A vevőnek kötelessége az árut átellenőrizni átvételkor. Ha a termék csomagolásának mechanikai sérülése állapítható meg, a vevőnek ellenőrizni kell az áru állapotát, és abban az esetben, ha az áru sérült készíteni kell egy kár megállapító feljegyzést a szállító jelenlétében. A szállítás közben megvalósult sérülésekért a szállítót terheli a felelősség, hiszen az összes áru biztosítva van. A megírt feljegyzés alapján a káresemény lezárása után a szállítóval a vevőnek arányos árengedmény lesz felkínálva.

A termék mechanikus sérülésének reklamációját, amely nem volt egyértelműen látható a küldemény átvétlekor azonnal szükséges a felfedezése után érvényesíteni, vagyis az árut az átvétel után azonnal ellenőrizni kell. Abban ez esetben, ha kiderül a mechanikus sérülés, esetleg a küldemény hiányosságát legkésőbb 2 munkanapon belül értesíteni kell bennünket az áru átvétele után. Az ilyen típusú reklamációt késői bejelentés után nem tudjuk elismerni. Az első használatba vétel előtt a vevő köteles áttanulmányozni a garanciális feltételeket, egyidejűleg a használati útmutatót és ezek alapján az információk és ajánlások szerint eljárni.

A tárgy

A jótállás nem vonatkozik a szokásos elhasználódásra, vagy annak részeire, amelyek a rendeltetésszerű használattal jelennek meg. Tehát a termék rövidebb élettartamát nem lehet hibának venni, vagy reklamálni.

A jótállási idő 2 év, hacsak az nincs meghosszabbítva a gyártó által. A jótállási idő a termék átvételétől számítódik.

A nem személyes átvétel esetén (futár általi szállítás) a jótállási szelvényen nincs feltűntetve az átvétel dátuma, az eladás dátumai, azon okból, hogy nem egyértelmű,hogy a vevő átvette az árut. Ha az áru rendben kézbesül, a kipróbálása után ön köteles a jótállást megerősíteni 10 napon belül, vagyis címünkre elküldeni, hogy érvényesíthessük és visszaküldhessük önnek. Nem érvényesített jótállási jeggyel az átadott árut reklamálni nem lehet.

reklamáció érvényesítéséhez a vevő saját költségére és kockázatára kézbesíti a megreklamált árut, személyesen, vagy szállítói szolgáltatással, vagy postai úton a HUN-TER cég címére (nem utánvétellel).

Az áru reklamálásakor megfelelő csomagolást kell biztosítani ütődésből és lepattanásból adható károk ellen. A HUN-TER cég nem vállal felelősséget a visszaküldéskor keletkezett károkért.

Jogosulatlan rekalmáció esetében a vevő (panasztevő), vállalja a reklamációhoz költségek megtérítését és az áru a vevő (panasztevő) költségére és kockázatára visszaküldésre kerül annak címére. Abban az esetben, ha a termék javítása illetve cseréje nem lehetséges, a HUN-TER cég köteles a vevőnek (panasztevőnek) kiállítani egy jóváíró számlát a termék aktuális beszerzési árának összegével, vagy olyan termék beszerzési árának összegével, amely teljes mértékben megfelel a reklamált áru helyettesítésére. A jóváírás megtörténte után a termék a HUN-TER cég tulajdonát képezi.

A reklamációs igény a jótállásra megszűnik az alábbi eseteben:

  • ha szállítás közben az áru megsérül (ezen károkat a szállítóval kell rendezni)
  • szakszerűtlen szereléssel, használattal

Specifikus feltételek

A termék védőcsomagolásának megbontása után ön a termék tulajdonosává válik, ezután a terméket nem küldheti vissza, csak reklamálni lehet. Ezért átvételkor alaposan ellenőrizni szíveskedjék, hogy valóban azt a terméket kapta-e meg amelyet megrendelt.

A személyi adatok védelme

A HUN-TER cég kötelezi magát, hogy az adatok és információk, amelyek a tudomására jutnak, kizárólag az eladó igényeit szolgálják, amely igények az értékesítési szerződés kötelezettségeinek teljesítéséből következnek. A megadott adatok nem kerülnek továbbításra egy harmadik személynek, sem egyéb nyilvános célokra nem használhatók a személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében.

Az öszes áru - kézi bidé zuhanyok, csapok, szelepek és keverő csaptelepek raktáron rendelkezésre álnak! A megrendelés átvétele után az árut azonnal szálítjuk !