Nákupní košík

Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Objednávka

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího, která je provedena on-line, telefonicky nebo mailem. Ta vzniká na základě závazného potvrzení dané objednávky. Závazné potvrzení objednávky se považuje emeilové případně telefonické. Potvrzením objednávky ze strany kupujícího vzniku závazkového-právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Objednávka odeslána kupujícím musí obsahovat následující informace:

  • Jméno a příjmení kupujícího, dodací adresu (případně fakturační adresu pokud je odlišná), telefonický kontakt a emailovou adresu,určení předmětu koupě a jeho množství.
  • Neúplnost výše uvedených informací v objednávce může být důvodem nepřijetí objednávky nebo její zrušení ze strany prodávajícího.

Storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn stornovat objednávku a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží dle všeobecných obchodních podmínek v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji"), přičemž je třeba, aby byl v uvedené lhůtě Váš dopis (mailem) o odstoupení od smlouvy (uskutečněného nákup) doručen na naši adresu spolu se zbožím. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené, nepoužité zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním, proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku). V případě, že je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhaný, popsán, přelepen apod..), má firma HUN-TER právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50% z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud poškození znemožňuje firmě HUN-TER prodat zboží ve své zákaznické síti. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém navrácení a překontrolování zboží. Peníze za přepravné se nevracejí.

Odpovědnost za chybovost zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout si zboží hned při jeho převzetí. Pokud bylo zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, kupující je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o škodě za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj. zboží je třeba bezprostředně po dodání překontrolovat. V případě odhalení mechanického poškození, případně nekompletnosti zásilky, je třeba nás nejpozději do 2 pracovních dnů od dodání zboží informovat. Pozdější reklamace tohoto typu již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi a doporučeními důsledně řídit!

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba trvá 2 roky, pokud není prodloužena výrobcem. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Při uplatňování reklamace zákazník doručí na vlastní náklady a riziko s tím spojené reklamované zboží osobně nebo přepravní službou či poštou na adresu firmy HUN-TER (ne na dobírku), případně osobně do sídla firmy.

V případě neoprávněné reklamace budou kupujícímu (reklamujícímu) účtovány náklady spojené s reklamací zboží a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho adresu. V případě, že oprava nebo výměna výrobku není možná, je firma HUN-TER povinna vystavit kupujícímu (reklamujícímu) dobropis ve výši aktuální nákupní ceny zakoupeného produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného produktu je po vystavení dobropisu firma HUN-TER

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravní službou)
  • neodbornou instalací, používáním nebo obsluhou

Specifické podmínky

Rozbalením ochranného obalu produktu se stáváte majitelem a není možné již tento produkt vrátit, ale už jen reklamovat. Při převzetí zboží si proto pečlivě zkontrolujte, zda jde skutečně o produkt, který jste si objednali.

Ochrana osobních údajů

Firma HUN-TER se zavazuje, že údaje, které mu kupující poskytne slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány podle zákona o ochraně osobních údajů.

Všechno zboží - máme vždy SKLADEM! Zboží odesíláme zákazníkům IHNED po obdržení objednávky!
Garantujeme, že cena zboží + dopravy při objednávce bude shodná s cenou dobírky v KČ při převzetí příjemcem v České republice . Žádné jiné poplatky při přebírání dobírky nebudou účtovány.